Vipps for Tao kampsport klubb Oslo 

 

Vipps for Tao kampsport klubb Oslo 

Vipps Kod nr: 21996

Startpakken  Kickboxing ,MMA ,fullkontakt, har egne priser ta en samtale med treneren .

Tao klubb Vipps har 2,25 % Gebyr kostnader.

Vipps Produkt:     Vipps for Frivillige  ,  bedrifter , Lag og foreninger .

 

Betalingsmodel: Vipps står for oppgjøret

Vipps utbetaler oppgjøret og innbetalingene blir overført til bedriftens kontor på avtale oppgjørsdato.

 

Oppgjørestype:  Nettooppgjør

Kostnade trekkes fra transaksjonen før oppgjøret overføres til  frivillige org. Bedriften.

 

Kontor for oppgjør:     50810711091

 

Omkostninger:   

Gebyr for VIPPS  er 2,25% av omsetningen .

Dette kan regnes på Prisen ved å gange prisen med 1,0225

Eks: 1000kr *1,0225 = 1022,5 .       

Gebyr 22,5 kr er Vipps Gebyr som  medlemmer / foresatte skal betale.

Omkostninger bergenes som en prosent av betalingene , og de vil ikke overstige maksomkostningene. I tilleg er det en fastpris per transaksjon.

 

MVH

Styre