POLITIATEST

 

 

KRAV OM POLITIATEST

I TAO KAMPSPORT KLUBB OSLO

 Alle ansatte og aktive frivillige  Masterene / instruktører  og styrer i Tao klubb har politiatest uten merknad .

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I Tao kampsport klubb Oslo blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:

 

Lars Nygren
E-post: tao.kampsport.oslo@gmail.com

Telefon: 46131991

 

Eller hanns stedfortreder:

Jones
E-post: post@taokampsport.no
Telefon: 

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre

1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Melek Mert  sender søknaden til politiet.

2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jamila.

Tao kampsport klubb Oslo skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen 

Kai Thore Bergum
Styreleder i Tao kampsport klubb Oslo

Eksempel /politiatesten 

Det var det ingen i Tao klubben som visste da mannen startet som ... Grunnen er at politiattesten som alle treneren viste frem var helt uten merknader, ... og at den gjaldt for treneren , styrer ,  og at det ikke var noe å bemerke. siden Tao klubb  ble stiftet i 2005

Det er perfekt.